ORDIPRAX
ORDIPRAX Du er her: Ordiprax breadcrumb separator Regionsdata Log ind

Regionsdata

"Regionsdata" i ORDIPRAX er udarbejdet på grundlag af apotekernes
indberetninger til Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister.
Det har været muligt at danne statistik fra og med 3. kvartal 2004.

Statistikkerne for ordination er opgjort på baggrund af ATC-systemet
(Anatomical Therapeutic Chemical Classification System).

For kurver og diagrammer der indeholder Definerede DøgnDoser
(DDD værdier) skal der gøres opmærksom på følgende:

  - DDD er en statistisk måleenhed og afspejler ikke nødvendigvis
    den faktiske dosis givet til en patient mod en bestemt indikation.

  - For forskellige lægemidler indenfor samme ATC gruppe, vil
    DDD værdien ikke nødvendigvis være udtryk for ækvipotente
    doser af de respektive lægemidler.

  - Enkelte lægemidler er tildelt en national DDD værdi.

Disse forhold vil blandt andet gøre sig gældende ved fortolkning
af AUP/DDD.

De gældende DDD værdier og baggrund for DDD systemet kan findes
på WHO's hjemmeside: http://www.whocc.no/atcddd/

Datagrundlag - beskrivelse af statistikken.

Valgbare moduler:

Kurver - ordineret mængde, behandlingspris og omkostning
Alle 5 ATC-niveauer er valgbare.

Lagkagediagrammer - fordeling af ordination for lægemiddelgrupper. ATC-niveau 2 og 4 er valgbar.